Tạo mật khẩu “Password” bảo vệ Microsoft Word và Excel

share

Các bước sau đây cung cấp cho người dùng của Microsoft Word và Excel hướng dẫn về mật khẩu bảo vệ tài liệu của họ. Một nên được lưu ý rằng nó thường là một ý tưởng tốt để tạo ra một bản sao lưu của tập tin của bạn mà...

Các mẹo nhỏ giúp tăng tốc độ máy tính của bạn

Các mẹo tăng tốc máy tính này sẽ được trình bày trong 7 bước
share

Bạn dùng máy tính được một thời gian và cảm thấy máy tính chạy càng ngày càng chậm? Tốc độ chậm chạp của máy tính sẽ thể hiện qua thời gian khởi động, tắt máy tăng lên; các chương trình, game mở và chạy chậm, hay giật, đơ,…Bài viết này...