Tag: không cài được .Net Framework

Hướng dẫn khắc phục lỗi HRESULT khi cài Net Framework 4.5
share

Khắc phục lỗi HRESULT khi cài Net Framework 4.5

Hôm nay mình xin chia sẻ 1 kinh nghiệm. Một kinh nghiệm được chia sẻ lại từ các...