Tag: lỗi hresult: 0xc8000222

Hướng dẫn khắc phục lỗi HRESULT khi cài Net Framework 4.5
share

Khắc phục lỗi HRESULT khi cài Net Framework 4.5

Hôm nay mình xin chia sẻ 1 kinh nghiệm. Một kinh nghiệm được chia sẻ lại từ các...