Tag: tính năng windows

share

Những tính năng mới trên Windows 10 Technical Preview

Windows 10 Technical Preview đã ra mắt ngày 01/10/2014 và được đóng nhận nồng nhiệt của cộng đồng...